Nová soutěž HISTORIC STŘEDOHOŘÍ

se koná 4. - 5. listopadu

 
 
Propozice
Historic Středohoří 2022 je dvoudenní soutěž v jízdě pravidelnosti historických osobních automobilů vyrobených v letech 1945 až 1992. Mladší popř. starší automobily lze přihlásit po dohodě s pořadatelem.
Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích. Celá soutěž se jede za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Na trať soutěže bude stanoven jízdní průměr pořadatelem. Hrubé porušení překročení jízdního průměru ( o 10 km/hod a více) bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže.
Trať soutěže bude rozdělena do tří etap v celkové délce cca 400 km. V každé etapě budou zařazeny zvláštní zkoušky pravidelnosti se stanoveným jízdním průměrem do 40 km/h  a tajné průjezdové kontroly. V měřeném úseku zkoušky pravidelnosti etapy je zakázáno zastavení vozidla  ve vzdálenost do 1000 m před cílem. Projetí cílem je letmé bez zastavení vozidla.
Pojede se podle šipkového itineráře po silnicích převážně III. a II. třídy. Itinerář, startovní číslo a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.
Počet přihlášek je omezen na 40 vozidel.
Centrem soutěže bude Hotel Liška, Hoštka, okr. Litoměřice
 
   

Vklad na jeden automobil a 2 osoby činí 2500,- Kč.

Vklad zahrnuje : 2 večeře pátek, dva obědy a dvě večeře sobota, itinerář, startovní číslo a logo soutěže.
V případě požadavku dalších jídel pro případný doprovod je možnost doobjednání (100,- Kč za každé jídlo) na závazné přihlášce.
Údaje k platbě :
Číslo účtu : 2002122596
Kód banky : 2010
Variabilní symbol : Poslední čtyřčíslí SPZ, nebo RZ vozidla
Řádně vyplněnou přihlášku včetně kopie dokladu o zaplacení vkladu je třeba odeslat nejpozději do 23.10.2022

Při neúčasti soutěžícího z jakéhokoliv důvodu se vklad nevrací!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu vyšší moci nebo v případě, že do 23. října 2022 neobdrží přihlášky s potvrzením o úhradě vkladu minimálně od 25 posádek. V těchto  případě bude vklad vrácen.

Přihlášky zasílejte na e-mail: KVodochodsky@seznam.
 
Všeobecná ustanovení :
Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a silničního provozu.
Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě. Soutěž se jede za běžného silničního provozu.
 
Předběžný časový harmonogram :
Pátek 4.11.2022
16.00 až 18.00    - přejímka vozidel, registrace účastníků (popř.ubytování)
18.30 až 18.40    - večeře
18.40 až 18.50    - rozprava
19.00                   - start I. etapy
cca 22.00            - cíl l. etapy (dle stanoveného jízdního průměru)
 
 
Sobota  5.11.2022
8.00 až  8.45       - snídaně
9.00                     - start II. etapy
13.00                   - cíl lll etapy (dle stanoveného jízdního průměru)
13.00 až 13.45    - oběd
14.00                   - start lll. etapa
18.00                   - cíl lll.etapy (dle stanoveného jízdního průměru)
 
Pozn. časy dojezdů jsou orientační. Start do jednotlivých etap závodu bude dle možností dodržen, uvedený čas platí pro prvního startujícího. Automobily budou startovat dle přidělených startovních čísel.
 
Večeře ihned po dojezdu do cíle lll. etapy. Vyhlášení výsledků cca 1 hodinu po dojezdu posledního účastníka.
 
Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu...