Úprava propozic

06.02.2017 18:31

V propozicích bylo upravena část zakazující použití přístrojů umožňujících příjem signálu GPS.