Historic Želiv  2018 se koná 12. - 13. 10. 2018 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na rallye v jízdě pravidelnosti historických

automobilů vyrobených do roku 1985.

(mladší ročníky po dohodě s pořadatelem)

Soutěž je zároveň závěrečným dílem SERIÁLU HISTORIC 2018.

 

Místo: Želiv - Kraj Vysočina - Česká republika

Centrum i start soutěže bude v rekreačním středisku TRNÁVKA.  

Pro přihlášené účastníky bude zajištěno ubytování a parkování

přímo v areálu RS TRNÁVKA.

!! POZOR, na protějším břehu je penzion TRNÁVKA !! 

 

Trať: soutěž se jede podle šipkového itineráře po silnicích převážně III. a II. třídy za běžného provozu.

Je rozdělena do III. etap v celkové délce cca 330 km. V každé etapě jsou zařazeny zkoušky pravidelnosti se stanoveným jízdním průměrem do 40 km/hod. a průjezdové kontroly.

Vklad: činí 1900,- Kč za posádku a zahrnuje 2 x večeře v pátek,

2 x oběd a 2 x večeře v sobotu, startovní čísla, itinerář a nějaké maličkosti na památku. Další jídla pro případný doprovod je možné přiobjednat na závazné přihlášce. 

Posádky, které mají z předchozích soutěží přidělené startovní číslo ho v přihlášce vyplní. Zakroužkujte prosím také požadovanou variantu ubytování a přihlášku podepište.

 

Přihláška želiv 18.doc (33,5 kB)

 

Přihlášky společně s dokladem o zaplacení vkladu je nutné zasílat předem, nejpozději do 

15. 9. 2018 ve formátu * doc.(MS WORD),*PDF,*JPG na

e-mail: ales.alu@seznam.cz 

případně poštou na adresu: Aleš Urban, Litvínovská 525, Praha 9 190 00

!!! Při neúčasti soutěžícího z jakéhokoliv důvodu se vklad nevrací !!!

Zasláním přihlášky do soutěže souhlasíte se zveřejněním ve startovní a výsledkové listině, zveřejněním článků, fotografií atd.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu vyšší moci nebo v případě, že do 15. 9. 2016 neobdrží přihlášky minimálně od 20 posádek. V tomto případě bude vklad vrácen.

Údaje k platbě

Číslo účtu : 2100446367                         Kód banky : 2010

Variabilní symbol :  102018                   Konstatní symbol : 558

Specifický symbol : poslední čtyři čísla RZ/SPZ

 

Počet startujících je omezen na 30 automobilů !

 

Všeobecná ustanovení

Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel

nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou

a vozidlem třetí osobě.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných

pozemích komunikacích. Celá soutěž se jede za běžného silničního

provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a

loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo

soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní 

průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a

silničního provozu.  Itinerář, startovní čísla a logo soutěže obdrží posádky

při přejímce, itinerář může pořadatel předat posádce až přímo na startu.

Posádky startují do každé etapy v intervalu jedné minuty, v pořadí podle

přidělených startovních čísel vzestupně. Pokud nahlásí některá z posádek

např. technické problémy, bude pořadatelem zařazena na konec

startovního pole.

 

Soutěžíme o:

Vítěze HISTORIC ŽELIV

Nejlepší dámskou posádku

Body do seriálu HISTORIC 2018

 

Bodové hodnocení:

- pozdní příjezd do časové kontroly = 50 trestných bodů za minutu

- předčasný příjezd do časové kontroly = 100 trestných bodů za minutu

- rozdíl mezi  měřenými  úseky ve zkoušce stálosti – 0,1 vteřiny = 1 tr. bod

- neprojetí měřeného úseku = 10000 tr. bodů

- neprojetí ( vynechání)  průjezdové kontroly = 500 tr. bodů

- zastavení 1000 m a blíže cíli měřeného úseku = 500 tr. bodů

- při zastavení v prostoru ČK a 50 m před ní se zapisuje čas příjezdu.

- start mimo pořadí dle startovních čísel = 50 tr.bodů  za pozici

- hrubé porušení předpisů či překročení jízdního průměru

( o 10 km/hod a více) a použití GPS navigačních přístrojů bude znamenat vyloučení ze soutěže!

 

    

Body do seriálu jsou přidělovány za jednotlivé soutěže takto:

vítěz 25 bodů, druhý 20, třetí 15 a dále o bod méně až po 1 bod za 17 místo.

Do hodnocení seriálu se započítávají tři nejlepší výsledky.

 

Časový harmonogram :

Pátek  12. 10.

15:00 - 18:00     registrace, ubytování, občerstvení

18:00                 večeře

19:15                 rozprava

19:30                 start I. etapy

 

Sobota 13. 10.

9:00                   start II. etapy

13:00                 oběd

14:00                 start III. etapy

18:00                 večeře

Vyhlášení výsledků cca 1hodinu po dojezdu poslední posádky. Časy jsou orientační, harmonogram může být upraven dle počtu soutěžících posádek a stanoveného jízdního průměru.

 

RS Trnávka bude pro účastníky rezervováno až do neděle 14. 10. 2018

                                   

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu !

 

Ředitel soutěže :  Aleš Urban   tel:  737 276 959, e-mail: ales.alu@seznam.cz

Další kontakty :    e-mail:  serial.historic@seznam.cz 

 

 

 

 

Vítězné posádky Historic Želiv 2017