Historic Pecka je pokračovatelem Historic Krkonoše s rozšířeným týmem pořadatelů.

 

 Pořadatelé věří že III. ročník již nepostihne změna termínu,

a konat se bude 1. - 2. dubna 2022.

Přihláška k dispozici zde:

 

P R O P O Z I C E
Jízda pravidelnosti historických vozidel
Historic Pecka 2022
1.4. – 2.4.2022
www.serialhistoric.cz
facebook: Seriál Historic
Předběžný časový harmonogram soutěže :
Pátek 1.4.2022

15.30 - 17.45 přejímka
18.00 - 18.40 večeře
18.40 až 18.50 - rozprava
19.00 - start 1. etapy
22.00 - cíl 1.etapy
Sobota 2.10.2021
8.00 až 8.40 - snídaně
8.40 až 8.50 - rozprava
9.00 - start 2. etapy
13.00 - cíl 2. etapy
13.00 až 14.00 - oběd
14.30 - start 3. etapy
18.15 - cíl soutěže
19.30 vyhlášení výsledků
Pozn. časy dojezdů jsou orientační. Start do jednotlivých etap bude dle možností
dodržen, automobily budou startovat dle přidělených startovních čísel.
Večeře ihned po dojezdu do cíle 3. etapy. Vyhlášení výsledků cca 1 hodinu
po dojezdu posledního účastníka.
P R O P O Z I C E
1. Účel jízd pravidelnosti
Jízdy pravidelnosti mají umožnit všem zúčastněným řidičkám a řidičům si
ověřit své řidičské umění a kázeň, orientační schopnosti, znalost dopravních
předpisů, jezdeckou zručnost a dodržování pravidel silničního provozu.
2. Datum a místo konání
1.4. – 2.4.2022 Rekreační areál Pecka, https://www.ubytovani-pecka.cz
Účastníci mají v areálu zajištěné ubytování a jídlo. Počet ubytovaných vyplňte
do tabulky na přihlášce.
3. Účastníci
Soutěže se může zúčastnit řidička / řidič s platným řidičským průkazem.
Spolujezdec (navigátor) musí věkem a výškou odpovídat vyhlášce. Vozidlo
může být obsazeno ještě dalšími členy posádky podle míst určených v typovém
osvědčení, musí však být zapsáni v přihlášce.
Doporučujeme si s sebou vzít blok, propisovací tužku, pevnou podložku na
psaní, baterku (nejlépe „čelovku“), nebo jiné světlo vhodné na čtení itineráře
při noční etapě.
4. Automobily
Účastnit se mohou osobní historické automobily, vyrobené v letech 1945
až 1992. Mladší popř. starší automobily lze přihlásit po dohodě s pořadatelem.
Všechny automobily musí odpovídat platným vyhláškám a pravidlům
o provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Celá soutěž se jede
za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla
silničního provozu. Po celou dobu soutěže musejí být vozidla označena
startovními čísly, která dodá pořadatel a soutěžící je obdrží u přejímky.
5. Trať soutěže
Na trati bude stanoven jízdní průměr pořadatelem. Hrubé porušení překročení
jízdního průměru (o 10 km/hod a více) bude znamenat okamžité vyloučení
ze soutěže.
Trať bude rozdělena do tří etap v celkové délce cca 400 km. V každé etapě
budou zařazeny zvláštní zkoušky pravidelnosti se stanoveným jízdním
průměrem do 40 km/h a tajné průjezdové kontroly. V měřeném úseku zkoušky
pravidelnosti etapy je zakázáno zastavení vozidla ve vzdálenost do 1000 m před
cílem. Projetí cílem je letmé bez zastavení vozidla.
Pojede se podle šipkového itineráře po silnicích převážně III. a II. třídy. Itinerář,
startovní číslo a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.
Celá trať se jede za „otevřeného“ provozu a za přísného dodržování pravidel
silničního provozu, což bude na trati tajně kontrolováno. Posádky absolvují
trať na vlastní náklady a nebezpečí, zavazují se dodržovat veškeré předpisy
a nahradit případné škody způsobené členy posádky osobám třetím nebo
pořadateli.
6. Přihlášky
Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: KVodochodsky@seznam.cz, nejlépe
naskenované nebo vyplněné ve Wordu. Formulář přihlášky naleznete na
poslední straně propozic.
7. Startovné
Platbu za startovné a zálohu na ubytování s plnou penzí zašlete na bankovní
účet číslo: 2901750780, kód banky: 2010, variabilní symbol: poslední čtyřčíslí
SPT, nebo RZ.
Řádně vyplněnou přihlášku včetně kopie dokladu o zaplacení zašlete nejpozději
do 15. března 2022.
Při neúčasti soutěžícího z jakéhokoliv důvodu se vklad nevrací!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu vyšší moci nebo v případě,
že do 28.února 2022 neobdrží přihlášky s potvrzením o úhradě vkladu minimálně
od 20 posádek. V tomto případě bude vklad vrácen. Potvrzení přihlášek, nebo
zamítnutí bude zasíláno, při zamítnutí i včetně vrácení peněz.
Počet přihlášek je omezen na 40 vozidel.
8. Start
Vozidlo se startovním číslem 1 startuje:
při noční etapě ve 19:00, další vozidla po 1 minutě
při první denní etapě v 9:00, další vozidla po 1 minutě
Startovní čas si každá posádka vypočítá sama podle svého startovního čísla.
Startuje se na pokyn startéra.
Vozidlo nemusí být uvedeno do chodu startovacím zařízením a do 1 minuty při
nočním i denním startu musí přejet startovní čáru. Vozidlo, které na pokyn
startéra nemohlo být nastartováno předepsaným způsobem, musí posádka
odtlačit ve směru jízdy, aby nepřekáželo ve startu ostatním. Pak může být
uvedeno do chodu jakýmkoliv způsobem, ale bude zatíženo TB a počítá se
původně stanovený startovní čas.
9. Průběh soutěže
Startovat se bude v Rekreačním areálu Pecka.
Čas ČK je moment, kdy předáte pořadateli jízdní výkaz.
Místa ČK jsou označeny symbolem hodin cca 10 metrů před stanovištěm.4
10. Jízdní výkazy
JV obdrží soutěžící vždy na startu do etapy a musí jej předložit bez vyzvání
k ověření v ČK.
V JV musí být zapsáno startovní číslo a jména posádky.
Za ztrátu JV je diskvalifikace.
11. Hodnocení
Hodnocení se provádí podle propozic uvedených
na www.serialhistoric.cz/…ce/
12. Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže budou vyhlášeny v sobotu 2.4.2022 cca v 19:30
v restauraci Rekreačního areálu Pecka.
13. Cena za startovné
Vklad na jeden automobil a 2 osoby činí 2100,- Kč.
Vklad zahrnuje : 2 večeře pátek, dva obědy a dvě večeře sobota, itinerář,
startovní číslo a logo soutěže.
V případě požadavku dalších jídel pro případný doprovod je možnost
doobjednání na závazné přihlášce (pátek večeře, sobota: snídaně, oběd, večeře,
neděle: snídaně - 550,-Kč).
14. Cena ubytování, souvisejících poplatků
Osoba/noc: 300,-Kč
Vytápění pokoje/ noc: 150,-Kč (bude rozpočítáno a doúčtováno na místě
podle počtu osob na pokojích)
Pobytové poplatky: dospělí: 12,-Kč/osoba/den,
děti (do 18 let) : 4,-Kč/osoba/den (bude vybíráno na místě)
V areálu se nachází dvou až pětilůžkové pokoje s vlastní koupelnou (sprcha
a WC). Pokoje jsou umístěny ve čtyřech pavilonech situovaných podél lesa
50 – 200 m od centrální budovy, ze které je krásný výhled na hrad Pecka. Každý
pavilon má kapacitu 6 pokojů, celková kapacita je 80 osob.
V 1. pavilonu je 3× třílůžkový a 3× čtyřlůžkový pokoj, v 2. pavilonu
4× třílůžkový pokoj a 2× pětilůžkový pokoj, ve 3. pavilonu 4× třílůžkový pokoj,
čtyřlůžkový pokoj a 1× pětilůžkový pokoj, ve 4. pavilonu 2× dvoulůžkový
pokoj, 1× třílůžkový pokoj a 3× čtyřlůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou vybaveny lůžkovinami a povlečením v ceně.
https://www.ubytovani-pecka.cz/…ich
TIPY:
Nebližší pumpa je RULF ve Vidochově – otvírací doba: 7:00 – 22:00,
Eurooil Lázně Bělohrad 6:00 -20:00
nebo Shell u Studence – otvírací doba: 6:00 – 22:00.
Pořadatelé:
Karel Vodochodský mobil: 777 236 080 - Volejte pro dotazy ohledně
soutěže, nebo případně při komplikacích na trati, či odstoupení posádky
ze soutěže
Eva Rejmonová mobil: 606 315 315 - Volejte v případě dotazů
a organizace ubytování.
Těšíme se na vás.
Karel Vodochodský a Eva Rejmonová
 
 

Vítězné posádky Historic Pecka 2021

 
 
 
 

Vítězné posádky Historic Pecka 2020