Nová soutěž Historic Pecka je pokračovatelem Historic Krkonoše s rozšířeným týmem pořadatelů. Koná se 2. - 3. října

 

P R O P O Z I C E

Jízda pravidelnosti historických vozidel

Historic Pecka 2020

2.10. - 3.10. 2020

www.serialhistoric.cz

facebook: Seriál Historic

Předběžný časový harmonogram soutěže :

Pátek  2. 10. 2020

18.00                      - večeře

18.40 až 18.50       - rozprava

19.00                      - start 1. etapy

22.00                      - cíl 1.etapy

 

Sobota  3. 10. 2020
8.00 až 9.00          - snídaně
9.10 až 9.20          - rozprava

9.30                       - start 2. etapy

13.00                     - cíl 2. etapy

13.00 až 14.00      - oběd

14.15                     - start 3. etapy

18.00                     - cíl soutěže

 

Pozn. časy dojezdů jsou orientační. Start do jednotlivých etap bude dle možností dodržen, automobily budou startovat dle přidělených startovních čísel.

 

Večeře ihned po dojezdu do cíle 3. etapy. Vyhlášení výsledků cca 1 hodinu po dojezdu posledního účastníka.

 

P R O P O Z I C E

1. Účel jízd pravidelnosti

Jízdy  pravidelnosti mají umožnit všem zúčastněným řidičkám a řidičům si ověřit své řidičské umění a kázeň, orientační schopnosti, znalost dopravních předpisů, jezdeckou zručnost a dodržování pravidel silničního provozu.

 

2. Datum a místo konání

2.10. – 3.10. 2020 Rekreační areál Pecka,  https://www.ubytovani-pecka.cz

Účastníci mají v areálu zajištěné ubytování a jídlo. Počet ubytovaných vyplňte do tabulky na přihlášce. Formulář přihlášky naleznete na poslední straně propozic, nebo na  www.serialhistoric.cz

3. Účastníci

Soutěže se může zúčastnit řidička / řidič s platným řidičským průkazem. Spolujezdec (navigátor) musí věkem a výškou odpovídat vyhlášce. Vozidlo může být obsazeno ještě dalšími členy posádky podle míst určených v typovém osvědčení, musí však být zapsáni v přihlášce.

Doporučujeme si s sebou vzít blok, propisovací tužku,  pevnou podložku na psaní, baterku (nejlépe „čelovku“), nebo jiné světlo vhodné na  čtení itineráře  při noční etapě.

 

4. Automobily

Účastnit se mohou osobní historické  automobily,  vyrobené v letech 1945 až 1990. Mladší popř. starší automobily lze přihlásit po dohodě s pořadatelem.

Všechny automobily musí  odpovídat platným vyhláškám a pravidlům o provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích. Celá soutěž se jede za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Po celou dobu soutěže musejí být vozidla označena startovními čísly, která dodá pořadatel a soutěžící je obdrží u přejímky.

 

5. Trať soutěže

Na trati bude stanoven jízdní průměr pořadatelem. Hrubé porušení překročení jízdního průměru (o 10 km/hod a více) bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže.

Trať bude rozdělena do čtyř etap v celkové délce cca 380 km. V každé etapě budou zařazeny zvláštní zkoušky pravidelnosti se stanoveným jízdním průměrem do 40 km/h  a tajné průjezdové kontroly. V měřeném úseku zkoušky pravidelnosti etapy je zakázáno zastavení vozidla  ve vzdálenost do 1000 m před cílem. Projetí cílem je letmé bez zastavení vozidla.

Pojede se podle šipkového itineráře po silnicích převážně III. a II. třídy. Itinerář, startovní číslo a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

Celá trať se jede za „otevřeného“ provozu a za přísného dodržování pravidel silničního provozu, což bude na trati tajně kontrolováno. Posádky  absolvují trať na vlastní náklady a nebezpečí, zavazují se dodržovat veškeré předpisy a nahradit případné škody způsobené členy posádky osobám třetím nebo pořadateli.

 

 

6. Přihlášky

Vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: KVodochodsky@seznam.cz, nejlépe naskenované nebo vyplněné ve Wordu. Formulář přihlášky naleznete na poslední straně propozic.

 

7. Startovné

Platbu za startovné a zálohu na ubytování s plnou penzí zašlete na bankovní účet číslo: 2901750780, kód banky:  2010,  variabilní symbol: poslední čtyřčíslí SPZ, nebo RZ.

Řádně vyplněnou  přihlášku včetně kopie dokladu o zaplacení zašlete nejpozději  do 15. září 2020.

Při neúčasti soutěžícího z jakéhokoliv důvodu se vklad nevrací!!!

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu vyšší moci nebo v případě, že do 15. září 2020 neobdrží přihlášky s potvrzením o úhradě vkladu minimálně od 20 posádek. V tomto  případě bude vklad vrácen. Potvrzení přihlášek, nebo zamítnutí bude zasíláno,  při zamítnutí i včetně  vrácení peněz.

Počet přihlášek je omezen na 40 vozidel.

8. Start

Vozidlo se startovním číslem 1 startuje:

  • při noční etapě ve 19:00, další vozidla po 1 minutě
  • při první denní etapě v 9:30, další vozidla po 1 minutě

 

Startovní čas si každá posádka vypočítá sama podle svého startovního čísla. Startovní vůz se musí 10 minut před startem dostavit do startovací kolony.

Startuje se na pokyn startéra.

 

Vozidlo nemusí být uvedeno do chodu startovacím zařízením a do 1 minuty při nočním i denním startu musí přejet startovní čáru. Vozidlo, které na pokyn startéra nemohlo být nastartováno předepsaným způsobem, musí posádka odtlačit ve směru jízdy, aby nepřekáželo ve startu ostatním. Pak může být uvedeno do chodu jakýmkoliv způsobem, ale bude zatíženo TB a počítá se původně stanovený startovní čas.

 

9. Průběh soutěže

Startovat se bude v Rekreačním areálu Pecka.

Čas ČK je moment, kdy předáte pořadateli jízdní výkaz.

Místa  ČK jsou označeny symbolem hodin cca 10 metrů před stanovištěm.

 

 

10. Jízdní výkazy

JV obdrží soutěžící vždy na startu do etapy a musí jej předložit bez vyzvání k ověření v ČK.

V JV musí být zapsáno startovní číslo a jména posádky.

Za ztrátu JV je diskvalifikace.

 

11. Hodnocení

Hodnocení se provádí podle propozic uvedených na  www.serialhistoric.cz/propozice/

 

12. Vyhlášení výsledků

Výsledky soutěže budou vyhlášeny v sobotu 3.10.2020 cca v 19:00 v restauraci Rekreačního areálu Pecka.

 

13. Cena za startovné

Vklad na jeden automobil a 2 osoby činí 2000,- Kč.

Vklad zahrnuje : 2 večeře pátek, dva obědy a dvě večeře sobota, itinerář, startovní číslo a logo soutěže.

V případě požadavku dalších jídel pro případný doprovod je možnost doobjednání na závazné přihlášce (pátek večeře, sobota: snídaně, oběd, večeře, neděle: snídaně - 450,-Kč).

14. Cena ubytování, souvisejících poplatků

Osoba/noc: 300,-Kč

Vytápění pokoje/ noc: 150,-Kč (bude rozpočítáno a doúčtováno na místě podle počtu osob na pokojích)

Pobytové poplatky: dospělí: 12,-Kč/osoba/den, děti (do 18 let) : 4,-Kč/osoba/den (bude vybíráno na místě)

V areálu se nachází dvou až pětilůžkové pokoje s vlastní koupelnou (sprcha a WC). Pokoje jsou umístěny ve čtyřech pavilonech situovaných podél lesa 50 – 200 m od centrální budovy, ze které je krásný výhled na hrad Pecka. Každý pavilon má kapacitu 6 pokojů, celková kapacita je 80 osob.
V 1. pavilonu je 3× třílůžkový a 3× čtyřlůžkový pokoj, v 2. pavilonu 4× třílůžkový pokoj a 2× pětilůžkový pokoj, ve 3. pavilonu 4× třílůžkový pokoj, 1× čtyřlůžkový pokoj a 1× pětilůžkový pokoj, ve 4. pavilonu 2× dvoulůžkový pokoj, 1× třílůžkový pokoj a 3× čtyřlůžkový pokoj.

Všechny pokoje jsou vybaveny lůžkovinami a povlečením v ceně. https://www.ubytovani-pecka.cz/ubytovani-v-pokojich

TIPY: Nebližší pumpa je RULF ve Vidochově – otvírací doba: 7:00 – 22:00, nebo Shell u Studence – otvírací doba: 6:00 – 22:00.

 

 

 

 Pořadatelé:

 

 Karel Vodochodský   mobil: 777 236 080 - Volejte pro dotazy ohledně soutěže, nebo případně při komplikacích na trati, či odstoupení posádky ze soutěže

 

Eva Rejmonová          mobil: 606 315 315  - Volejte v případě dotazů a organizace ubytování.

 

 

 

Těšíme se na vás.

 

Karel Vodochodský a Eva Rejmonová
 

 
 
 
 

 

Přihláška je v takovém formátu, že lze vyplnit i pomocí Vaší klávesnice.

Prosím, učiňte tak ale až po jejím "stažení", ať zde zůstane v daném formátu i pro ostatní :-)