.

Propozice
Historic Krkonoše je dvoudenní soutěž v jízdě pravidelnosti historických osobních automobilů vyrobených v letech 1945 až 1988. Mladší popř. starší automobily lze přihlásit po dohodě s pořadatelem.

Všechny automobily musí splňovat podmínky provozu na veřejných pozemích komunikacích. Celá soutěž se jede za běžného silničního provozu a účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

Na trať soutěže bude stanoven jízdní průměr pořadatelem. Hrubé porušení překročení jízdního průměru ( o 10 km/hod a více) bude znamenat okamžité vyloučení ze soutěže.

Trať soutěže bude rozdělena do tří etap v celkové délce cca 350 km. V každé etapě budou zařazeny zvláštní zkoušky pravidelnosti se stanoveným jízdním průměrem do 40 km/h  a tajné průjezdové kontroly. V měřeném úseku zkoušky pravidelnosti etapy je zakázáno zastavení vozidla  ve vzdálenost do 1000 m před cílem. Projetí cílem je letmé bez zastavení vozidla.

Pojede se podle šipkového itineráře po silnicích převážně III. a II. třídy. Itinerář, startovní číslo a logo soutěže obdrží posádky při přejímce.

V průběhu soutěže je zakázáno použití přístrojů umožňujících příjem signálu GPS a jejich viditelné umístění ve vozidle.

Hodnocení

Rozdíl časů v měřeném úseku pravidelnosti: 0,1 vteřiny = 1tb

Pozdní příjezd do časové kontroly : 1min = 50tb

Předčasný příjezd do časové kontroly: 1min = 100tb

Vynechání PK nebo projetí v jiném směru: 500tb

Neprojetí měřeného úseku 10000tb

Zastavení 1000m a blíže cíli měřeného úseku: 500tb

Při zastavení v prostoru ČK a 50m před ní se zapisuje čas příjezdu.

Start mimo pořadí dle startovních čísel: 50tb za pozici

Použití přístroje umožňujícího příjem signálu GPS či jeho viditelné umístění ve vozidle= Vyloučení ze soutěže

Počet přihlášek je omezen na 40 vozidel.

Centrem soutěže bude Horská chata U Pašeráka, Rejdice

 

Přihláška-2018.doc (33,5 kB)

   
 
 

Vklad na jeden automobil a 2 osoby činí 2200,- Kč.

 

Vklad zahrnuje : 2 večeře pátek, dva obědy a dvě večeře sobota, itinerář, startovní číslo a logo soutěže.

V případě požadavku dalších jídel pro případný doprovod je možnost doobjednání (100,- Kč za každé jídlo) na závazné přihlášce.

Údaje k platbě :

Číslo účtu : 670100-2213527323

Kód banky : 6210

Variabilní symbol : Poslední čtyřčíslí SPZ, nebo RZ vozidla
Řádně vyplněnou přihlášku včetně kopie dokladu o zaplacení vkladu je třeba odeslat nejpozději do 3.4.2017. Přihláška je akceptována po připsání vkladu na účet pořadatele. Po tomto datu se výše vkladu navyšuje na 2500,-Kč.

Při neúčasti soutěžícího z jakéhokoliv důvodu se vklad nevrací!!! 

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž z důvodu vyšší moci nebo v případě, že do 3.dubna 2018 neobdrží přihlášky s potvrzením o úhradě vkladu minimálně od 25 posádek. V těchto  případě bude vklad vrácen.

Přihlášky zasílejte na e-mail: carula.racing@seznam.cz . V případě, že má posádka zájem o ubytování v centru soutěže uvede to v přihlášce.

Všeobecná ustanovení :

 Na automobilech soutěžních posádek mohou být vylepeny reklamy a loga sponzorů, přátel a klubů, nesmí však zakrývat logo, startovní číslo soutěže a registrační značku vozidla. Pořadatel si vyhrazuje upravit jízdní průměr dle okolností v den konání soutěže podle aktuálního stavu trati a silničního provozu.

Všichni účastníci se soutěže účastní na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené posádkou a vozidlem třetí osobě. Soutěž se jede za běžného silničního provozu.

Předběžný časový harmonogram :

Pátek 20.4.2018

16.00 až 18.20    - přejímka vozidel, registrace účastníků (popř.ubytování)

18.30 až 19.20    - večeře

19.20 až 19.30    - rozprava

19.45                   - start I. etapy

22.00                   - cíl l. etapy (dle stanoveného jízdního průměru)

 

 

Sobota  21.4.2018
8.15 až  9.30        - snídaně

9.45                      - start II. etapy

12.15                    - cíl lll etapy (dle stanoveného jízdního průměru)

12.30 až 13.45     - oběd

14.00                    - start lll. etapa

17.30     - cíl lll.etapy (dle stanoveného jízdního průměru)

Pozn. časy dojezdů jsou orientační. Start do jednotlivých etap závodu bude dle možností dodržen, uvedený čas platí pro prvního startujícího. Automobily budou startovat dle přidělených startovních čísel.

 

Večeře ihned po dojezdu do cíle lll. etapy. Vyhlášení výsledků cca 1 hodinu po dojezdu posledního účastníka.

 

Protesty se nepřijímají, jedeme pro zábavu... 

 

Ubytování je možno zajistit přímo v centru soutěže https://www.upaseraka.cz/ . Cena za ubytování se snídaní je 380,-Kč/os./noc. Platba na místě při příjezdu. Máte-li o ubytování zájem, uveďte tuto skutečnost do příslušné kolonky v přihlášce.